Burčák

Burčák je částečně zkvašený mošt z révy vinné, který obsahuje vyvážený a chuťově harmonický poměr alkoholu, cukru a kyselin. Jde o meziprodukt při výrobě vína, který bývá k dispozici několik dní po začátku kvašení moštu. Obsah alkoholu bývá zhruba 1–7 %1).

Na trhu se objevuje většinou burčák vyrobený z bílých hroznů. Kvalitní burčák má světle žlutou barvu, je více nebo méně zkalen kvasným kalem. Neobsahuje ale žádné mechanické nečistoty ani velké shluky kvasinek. Na dně a na stěnách nádoby se může usazovat jemná usazenina. Existuje také červený burčák z modrých hroznů, ten se ale na trhu téměř neobjevuje.

Český vinařský zákon stanovuje, že se pod názvem burčák smí prodávat výhradně produkt vyrobený z letošních tuzemských hroznů révy vinné a že k jeho prodeji smí docházet pouze v období od 15. srpna do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Ustanovení omezující původ hroznů na Českou republiku bylo nedávno napadeno ze strany Evropské unie, podle které je v rozporu s pravidly volného obchodu.

Burčák se pije hlavně na Moravě a také v sousedním Rakousku. V jiných zemích jeho konzumace není příliš rozšířena a ve většině jazyků ani neexistuje příslušné slovo. Např. v angličtině se označuje opisem jako partially fermented wine nebo jako new half-fermented wine, případně nepřesně jako new wine (což ale ve skutečnosti znamená mladé víno).


Pozn. 1: Tato hodnota je zhruba odvozena z vinařského zákona 115/1995 Sb., který od novely 216/2000 Sb. obsahoval formulaci, že burčákem se rozumí částečně prokvašený hroznový mošt obsahující nejméně 1 % objemového skutečného obsahu alkoholu a nejvýše tři pětiny celkového obsahu alkoholu. Současný vinařský zákon (321/2004 Sb.) tuto formulaci již opět neobsahuje.

Zdroj: Wikipedia